OBALY 2019 OBALY 2019
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

„OBALY 2018“ z pohledu obalové asociace


 

Veletrh OBALY je sice oproti veletrhu Reklama Polygraf nováčkem, přesto je veřejností vnímán jako veletrh, který má potenciál. Ohlasy jsou zatím ze strany vystavovatelů i návštěvníků pozitivní. Odborným garantem veletrhu byl v loňském i letošním roce obalový institut SYBA, určitě je tedy zajímavé podívat se na veletrh i očima této profesní asociace.

 

Obalová asociace SYBA byla v rámci veletrhu velmi aktivním článkem, kromě vlastního výstavního prostoru, zde pořádala i konferenci Speciality obalového designu a byla i místem řady profesních setkání. Největší novinkou oproti loňskému roku bylo hodnocení prestižní národní soutěže Obal roku přímo na výstavišti a to včetně, pro návštěvníky, volně přístupných všech hodnocených exponátů ve všech kategorií.

Na otázky ohledně úspěšnosti svých aktivit v propojení veletrhu Obaly odpovídal Ing. Vlado Volek, ředitel Obalového institutu SYBA.

 

Jak hodnotí SYBA svou letošní účast včetně dalších aktivit (konference, Obal roku) na výstavišti?

 

Velká plocha v pavilonu 6 dovolila uspořádat hodnocení v duchu hesla OBAL ROKU = VĚC VEŘEJNÁ: návštěvníci mohli bezprostředně přihlížet práci porotců. Pozitivním se ukázala letošní novinka: hodnocení ve dvou dnech a to trošku odlišnými sestavami porotců. Tím se lépe využije jejich odbornost – transportní obaly versus spotřebitelské. Toto řešení dovolilo získat více času na hodnocení a současně uplatnit další novinku: umožnit přihlašovatelům obhájit svůj exponát. Oba zmíněné kroky se plně osvědčili a počítáme s nimi i do příštího ročníku. Vzhledem k tomu, že soutěž OBAL ROKU má exkluzivní postavení, je certifikován globální obalovou pospolitostí World Pacakging Organisation (WPO; www.worldpackaging.org). Je to tedy jediná soutěž u nás, jejichž vítězové mohou být nominováni do světové obalové soutěže WorldStar Packaging Award (WS). Je to současně pro organizátora i závazek k udržení kvality soutěže prostřednictvím stanovení kritérií i výběru porotců či precizací kategorií.

Je nám ctí hostit příští rok v květnu zasedání WPO v Praze a to včetně slavnostního předávání ocenění WS 2019 na WS Ceremony Evening. Je to současně příležitost pro přední české firmy prezentovat se v roli partnerů večera, jehož účastníci přijedou ze všech koutů světa. Toho si je vědom i organizátor veletrhu FachPack, společnost NürnbergMesse, která avizovala zájem o partnerství. Podobně i přední výrobce obalů z vlnité lepenky, společnost THIMM Packaging.

 

V novodobé historii soutěže, tj. od roku 1995 do letoška bylo do soutěže přihlášeno celkem 1.494 obalů, což vychází v průměru 62 a čtvrt obalu na ročník. Se 71 přihláškami v roce 2018 lze konstatovat, že se opět jednalo o nadprůměrný počet. Letošek tedy nebyl počtem přihlášek rekordní, možná se negativně podepsala i zkrácená doba k termínu uzávěrky respektující termín veletrhů Reklama Polygraf a OBALY 2018.

 

Jsou vnímány nějaké benefity v souvislosti s pořádáním konference Designové speciality na výstavišti?

 

Koncepce konference v prostoru expozice OBAL ROKU umožňovala využít přednášejícím i ukázky ze skvělých exponátů přihlášených do soutěže. A to v obou tematických blocích: dárkové obaly i obaly pro e-commerce.

 

Má SYBA z pozice odborného garanta nějaké podněty/připomínky/návrhy, které by se daly zohlednit v dalším ročníku?

 

Dva souběžné veletrhy: tradiční Reklama Polygraf a hodně mladší OBALY přinášejí spíše komplikace v prezentaci akcí i účasti vystavovatelů. Propojení do jedné akce se jeví býti ku prospěchu. Současně lze doporučit v novém konceptu uchopit část zacílenou na obaly specificky vyhraněněji: například akcent na dárkové obaly, etikety, POP a POS displeje. Prostě obalové speciality či inovace.

 

 


Více
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva RP 2017